วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดไตรภูมิวนาราม – บึงกาฬ

ชื่อวัด : วัดไตรภูมิวนาราม – บึงกาฬ

รหัสวัด : 04431004006

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2480

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38210

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ