วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดไตรประชาสามัคคี – สุรินทร์

ชื่อวัด : วัดไตรประชาสามัคคี – สุรินทร์

รหัสวัด : 04320807004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 8/3/2536

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ