วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดไตรธรรมาราม – สุราษฎร์ธานี

ชื่อวัด : วัดไตรธรรมาราม – สุราษฎร์ธานี

รหัสวัด : 05840101006

ประเภทวัด : พระอารามหลวง

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2445

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2505

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ