วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดไตรท่าศรีสงคราม – สกลนคร

ชื่อวัด : วัดไตรท่าศรีสงคราม – สกลนคร

รหัสวัด : 04470902005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2470

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47250

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ