วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดไตรทอง – สกลนคร

ชื่อวัด : วัดไตรทอง – สกลนคร

รหัสวัด : 04470604007

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2435

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ