วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดไตรตรึงษาราม – กำแพงเพชร

ชื่อวัด : วัดไตรตรึงษาราม – กำแพงเพชร

รหัสวัด : 03620102003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 17/4/2516

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 21/2/2523

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ