วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดไตรคีรีวัน – ลพบุรี

ชื่อวัด : วัดไตรคีรีวัน – ลพบุรี

รหัสวัด : 02160116007

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 7/9/2515

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 16/4/2541

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ