วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดไตรคีรีวราราม – นครสวรรค์

ชื่อวัด : วัดไตรคีรีวราราม – นครสวรรค์

รหัสวัด : 02601205004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 24/12/2519

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60190

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ