วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดไตรคามวาสี – สกลนคร

ชื่อวัด : วัดไตรคามวาสี – สกลนคร

รหัสวัด : 04470204010

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 13/2/2546

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 11/4/2548

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 13 ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47210

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ