วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดไก่ – พระนครศรีอยุธยา

ชื่อวัด : วัดไก่ – พระนครศรีอยุธยา

รหัสวัด : 02140707004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2325

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2330

ที่อยู่ : เลขที่ แจ้ง หมู่ที่ 3 ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13220

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ