วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดไก่แก้ว – ลำพูน

ชื่อวัด : วัดไก่แก้ว – ลำพูน

รหัสวัด : 03510101019

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2455

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2513

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ