วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดไก่เส่า – สระบุรี

ชื่อวัด : วัดไก่เส่า – สระบุรี

รหัสวัด : 02190506001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2255

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 12/4/2511

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18170

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ