วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดไก่เถื่อน – อุดรธานี

ชื่อวัด : วัดไก่เถื่อน – อุดรธานี

รหัสวัด : 04410107010

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 2529

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 14 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ