วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดไก่เตี้ย – สุพรรณบุรี

ชื่อวัด : วัดไก่เตี้ย – สุพรรณบุรี

รหัสวัด : 02720509002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2428

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2495

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ