วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดไก่เตี้ย – ปทุมธานี

ชื่อวัด : วัดไก่เตี้ย – ปทุมธานี

รหัสวัด : 02130704001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2100

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2115

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ