วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดไกลกังวล – ชัยนาท

ชื่อวัด : วัดไกลกังวล – ชัยนาท

รหัสวัด : 02180602005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 21/2/2518

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 17/7/2530

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ