วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดใหม่โสพิมพ์ – ลพบุรี

ชื่อวัด : วัดใหม่โสพิมพ์ – ลพบุรี

รหัสวัด : 02161102003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 28/4/2515

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 25/12/2525

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15170

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ