วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดใหม่สามัคคี – สระบุรี

ชื่อวัด : วัดใหม่สามัคคี – สระบุรี

รหัสวัด : 02190203009

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 23/2/2505

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 12/1/2522

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 9 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ