วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดใต้ – สกลนคร

ชื่อวัด : วัดใต้ – สกลนคร

รหัสวัด : 04471201018

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 15/1/2551

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ