วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดใต้โพธิ์ทอง – ร้อยเอ็ด

ชื่อวัด : วัดใต้โพธิ์ทอง – ร้อยเอ็ด

รหัสวัด : 65145110001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 28/9/2565

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ ยางเลิง หมู่ที่ 5 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ