วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดใต้โพธิ์ทอง – กาฬสินธุ์

ชื่อวัด : วัดใต้โพธิ์ทอง – กาฬสินธุ์

รหัสวัด : 04460203006

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 18/8/2551

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 9 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46230

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ