วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดใต้โพธิ์ค้ำ – กาฬสินธุ์

ชื่อวัด : วัดใต้โพธิ์ค้ำ – กาฬสินธุ์

รหัสวัด : 04460101002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2341

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2493

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ