วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดใต้โกสุม – มหาสารคาม

ชื่อวัด : วัดใต้โกสุม – มหาสารคาม

รหัสวัด : 04440301003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2410

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2456

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 11 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ