วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดใต้หล้าพนาราม – นครศรีธรรมราช

ชื่อวัด : วัดใต้หล้าพนาราม – นครศรีธรรมราช

รหัสวัด : 05802302003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 12/8/2548

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80290

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ