วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดใต้สูงยาง – ร้อยเอ็ด

ชื่อวัด : วัดใต้สูงยาง – ร้อยเอ็ด

รหัสวัด : 04451203001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2392

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2/10/2532

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45220

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ