วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดใต้สามัคคีธรรม – กาฬสินธุ์

ชื่อวัด : วัดใต้สามัคคีธรรม – กาฬสินธุ์

รหัสวัด : 04461403017

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 17/2/2560

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 12 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46240

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ