วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดใต้ศรีมงคล – ยโสธร

ชื่อวัด : วัดใต้ศรีมงคล – ยโสธร

รหัสวัด : 04350101002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2330

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2338

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ