วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดใต้ยางขี้นก – อุบลราชธานี

ชื่อวัด : วัดใต้ยางขี้นก – อุบลราชธานี

รหัสวัด : 04340415002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2392

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 18/1/2531

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ