วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดใต้บ้านบ่อ – สมุทรสาคร

ชื่อวัด : วัดใต้บ้านบ่อ – สมุทรสาคร

รหัสวัด : 02740104002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2305

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 26/11/2534

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ