วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดใต้บูรพาราม – สุรินทร์

13 ธ.ค. 2023
30

ชื่อวัด : วัดใต้บูรพาราม – สุรินทร์

รหัสวัด : 04320701004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2356

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2515

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ