วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดใต้ท่า – อุบลราชธานี

ชื่อวัด : วัดใต้ท่า – อุบลราชธานี

รหัสวัด : 66234010001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 10/1/2566

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ