วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดใต้ต้นลาน – ชลบุรี

ชื่อวัด : วัดใต้ต้นลาน – ชลบุรี

รหัสวัด : 02200621004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2448

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2451

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 9 ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ