วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดใต้ดงน้อย – มหาสารคาม

ชื่อวัด : วัดใต้ดงน้อย – มหาสารคาม

รหัสวัด : 04440104003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2345

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 31/7/2549

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 14 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ