วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดโต๊ะโมะ – นราธิวาส

ชื่อวัด : วัดโต๊ะโมะ – นราธิวาส

รหัสวัด : 05960904001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 12/7/2528

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 8/11/2536

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96190

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ