วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดโต้นนทาราม – สงขลา

ชื่อวัด : วัดโต้นนทาราม – สงขลา

รหัสวัด : 05900404003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 3/9/2535

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 16/5/2540

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ