วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดโตนด – สระบุรี

ชื่อวัด : วัดโตนด – สระบุรี

รหัสวัด : 02190105001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2114

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 8/11/2514

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ