วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดโตนด – ศรีสะเกษ

ชื่อวัด : วัดโตนด – ศรีสะเกษ

รหัสวัด : 04330420002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2475

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2523

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ