วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดโตนด – พัทลุง

ชื่อวัด : วัดโตนด – พัทลุง

รหัสวัด : 05930902004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 2463

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2482

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ