วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดโตนด – พระนครศรีอยุธยา

ชื่อวัด : วัดโตนด – พระนครศรีอยุธยา

รหัสวัด : 02141411001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2325

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 31/8/2486

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 10 ต.ข้าวเม่า อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13210

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ