วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดโตนด – นนทบุรี

ชื่อวัด : วัดโตนด – นนทบุรี

รหัสวัด : 02120108005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2404

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 21/1/2554

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 9 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ