วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดโตนด – กรุงเทพมหานคร

ชื่อวัด : วัดโตนด – กรุงเทพมหานคร

รหัสวัด : 01102207002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2400

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 19/12/2469

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ