วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดโตนดเตี้ย – พระนครศรีอยุธยา

13 ธ.ค. 2023
20

ชื่อวัด : วัดโตนดเตี้ย – พระนครศรีอยุธยา

รหัสวัด : 02141406003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2425

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 1/10/2527

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13210

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ