วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดโตนดหลวง – เพชรบุรี

ชื่อวัด : วัดโตนดหลวง – เพชรบุรี

รหัสวัด : 02760402001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2360

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 3/2/2546

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 9 ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ