วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดโตนดด้วน – สงขลา

ชื่อวัด : วัดโตนดด้วน – สงขลา

รหัสวัด : 05900801003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2417

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2440

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90270

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ