วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดโกเมศรัตนาราม – ปทุมธานี

ชื่อวัด : วัดโกเมศรัตนาราม – ปทุมธานี

รหัสวัด : 02130709005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 3/5/2532

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2/2/2538

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ