วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดโกสัมพี – กำแพงเพชร

ชื่อวัด : วัดโกสัมพี – กำแพงเพชร

รหัสวัด : 03621101009

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 5/3/2536

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 4/12/2558

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ