วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดโกศาวาส – สุราษฎร์ธานี

ชื่อวัด : วัดโกศาวาส – สุราษฎร์ธานี

รหัสวัด : 05840806001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2164

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84180

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ