วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดโกศลมัชฌิมาวาส – นครพนม

ชื่อวัด : วัดโกศลมัชฌิมาวาส – นครพนม

รหัสวัด : 04480109003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2360

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 30/12/2524

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ