วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดโกลกเทพวิมล – นราธิวาส

13 ธ.ค. 2023
24

ชื่อวัด : วัดโกลกเทพวิมล – นราธิวาส

รหัสวัด : 05961001002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 14/7/2503

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 24/1/2506

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ