วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดโกรกเดือนห้า – นครราชสีมา

ชื่อวัด : วัดโกรกเดือนห้า – นครราชสีมา

รหัสวัด : 04300120002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2483

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 3/2/2540

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ